VELKOMMEN

SELVHELBREDELSESLÆRE ER:
  • læren om livsprocesserne, og de grundlæggende faktorer, som betinger et godt helbred, og om hvordan man genvinder sit helbred på en naturlig måde. Den er en naturlig frisk- og sygepleje, som stiller helheden i centrum.
  • udviklet af læger og pionerer, som står bag naturlige helbredelsesmetoder. Selvhedbredelseslæren er ikke sponsoreret af kommercielle interesser.
  • et alternativ for det menneske, der ønsker at tage kontrollen over sit eget helbred.
Ligesom der er årsager til sygdom, er der også årsager til sundhed. Visse livsstils- og miljøfaktorer forårsager sygdom, mens andre fremmer sundhed.

Sundhed opnås ved biokemisk, mental og strukturel balance. Biokemisk balance opstår fx ved indtagelse af sund og alsidig kost, mental balance ved gode psykologiske og sociale forhold, og strukturel balance ved et liv i bevægelse. Ved at arbejde henimod balance i et af de tre systemer hjælper man også balancen i de to andre. De tre systemer udgør en treenighed med gensidig påvirkning.

Når der er ubalance i et af systemerne, opstår der også automatisk ubalance i de to andre.

For at leve med et godt helbred eller helbrede sygdomme kræves der, at man lever sundt i et sundt miljø. Dertil kræves visse kundskaber. Ved hjælp af disse kan man selv tage kontrol over sit helbred.

Den teoretiske viden lægger grunden til en sund livsstil, som fører til helbredelse. De faktorer, som afgør om man får et godt helbred eller sygdom er bl.a. livsstil.

Nutidens mennesker er kommet så langt væk fra naturen, at de ved meget lidt om, hvad der forårsager sygdom eller sundhed. Vi ved ikke længere, hvad der er naturligt og sundhedsfremmende, og hvad der er destruktivt og sygdomsfremmende. Der findes flere grunde til dette.

I det moderne samfund mangler der ordentlig undervisning i sundhed. Derfor er der kun få mennesker, der har tilstrækkelig indsigt i årsagerne til sygdom, god ernæring, balance i de daglige aktiviteter, hvordan man får hvilet sig og sovet ordentligt, børneopdragelse, konfliktløsning mm.

Mange mennesker har lav selvtillid og mangler redskaber til at forbedre deres liv. Endvidere er der megen uklarhed om sundhed, bl.a. forårsaget af kommercielle interesser, som styrer forskningen mod bestemte mål. Yderligere er der mange gamle dogmer, der, selv om de er overhalet af ny viden, lever videre.

Resultatet af denne uvidenhed og vores moderne livsstil er bl.a. kræft, hjerte-kar-sygdomme, diabetes, fedme, knogleskørhed, mave-tarmsygdomme, øjensygdomme, træthed, udbrændthed, hovedpine, depression, afhængighed af stimulanser, narkotika og fastfood, stress, søvnproblemer, sociale problemer (fx mobning og ensomhed), samt forurening, som også påvirker vor helbred negativt.

Selvhelbredelseslære er baseret på kendte videnskabelige fakta, dialektik, og næsten 200 års praktiske erfaringer. Selvhelbredelseslære er en helhedsvidenskab, som omslutter alle de faktorer, der indgår i sundhed, i modsætning til mange andre metoder, som fokuserer på bestemte faktorer, og derved ofte overser den egentlige årsag til sygdom. Resultatet deraf kan blive en symptombehandling, som ikke virkeligt helbreder, og som endda kan forværre sygdommen. Selvhelbredelseslæren sigter på at eliminere årsagen til sygdommen, således helbredelsen følger automatisk.

Grundopfattelsen er, at et godt helbred opnås ved sund livsstil og et godt miljø. Kroppens selvhelbredende kræfter kan derved få frit løb, og ubalancer rettes ind.Klik her for at læse mere (Unskuld - i øjeblikket kun på engelsk).

Klik her for at læse en længere artikel på engelsk.

Klik her for at læse om kurserne.

Klik her for at se listen over alle artikler på alle sprog.