ARTIKLAR För närvarande finns dessa artiklar tillgängliga. Ingen text i rutan betyder att artikeln inte finns på detta språk.

+ Anger att artikeln är planerad på detta språk.
++ Anger att artikeln kommer snart.

(Om du tycker att en artikel ska publiceras i ditt språk är du välkommen att översätta!)

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUESE SVENSKA DANSK SUOMALAINEN
Nature Cure long version   ++   A Natureza Cura      
Nature Cure short version Natürliche Selbstheil- kunde und Selbstheil- verfahren   +   Självläknings- lära Selvhelbred-elselære +
Naprapathy Naprapathie       Naprapati    
Stop smoking program   +   Programa de parar de fumar Sluta röka program    
Research on a vegetarian diet in the treatment of disease              
+         Animalie- produktionen, klimatet och miljön    


English Nature Cure - short version >>, long version >>
Research on a vegetarian diet in the treatment of disease
Stop smoking program


Español Autocura


Portugués A Natureza Cura
Programa de parar de fumar


Dansk Selvhelbredelse


Deutsch Natürliche Selbstheilkunde und Selbstheilverfahren


Français La Cure Naturelle
Le programme pour Arrêter de Fumer.


Svenska Självläkningslära
Animalieproduktionen, klimatet och miljön