NAPRAPATI Hässleholms naprapatklinik behandlar problem i rygg, nacke, skuldror, armar, händer, bäcken, ben, knän, fötter, muskler, leder och ledband.

Exempel på typer av besvär som behandlas är:

* HUVUDVÄRK
* MIGRÄN
* KÄKLEDSBESVÄR
* NACKSPÄRR
* ISCHIAS
* RYGGSKOTT
* MUSKELBESVÄR
* IDROTTSSKADOR
* ARBETSSKADOR
* DOMNINGAR
* STICKNINGAR
* SPÄNNINGAR
* LEDBANDSSKADOR
* CIRK. STÖRNINGAR
* REUMATISKA PROBLEM
* TENNISARMBÅGE
* TINNITUS
* FROZEN SHOULDER
* VRICKNINGAR
* AKUTA OCH KRONISKA   SMÄRTTILLSTÅND
* SLEMSÄCKS-
  INFLAMMATION
* STELHET
* VÄRK
* MUSARM
* YRSEL


Behandlingsmetoder inkluderar:
 • MANIPULATION
 • MOBILISERING
 • ARTIKULERING
 • SPECIFIK STRETCHING
 • BINDVÄVSMASSAGE
 • MASSAGE
 • TVÄRFRIKTIONER
 • SAMT RÅD OM ERGONOMI OCH TRÄNING


Vad är naprapati? Ordet naprapati kommer från tjeckiskans "napravit" som betyder korrigera och den grekiska ändelsen "-pathos" som betyder lidande. Naprapatin syftar till att korrigera orsak till lidande med hjälp av passiva och aktiva rörelser som utförs för att söka normalisera en obalanserad kroppsstruktur. Naprapati behandlar åkommor i rörelseapparaten, skelett, muskler, senor, ledband och leder.

Naprapatin är grundad av Dr. Oakley Smith, medicine kandidat, kiropraktor och elev till kiropraktikens grundare D. D. Palmer. Dr. Smith övergav den kiropraktoriska subluxationsteorin, föreställningen att "kotor kan hoppa ur led". Han arbetade i många år med hundratals patienter för att utforska skador i bindvävnader och dess samband med annan patologi (sjukdom). Han fann att en störning på nervfunktionen, blod- och lymfkärl kan orsakas av ärrvävnad (skleros, förhårdnad) i bindvävnad.

Ärrvävnad kan uppstå som ett resultat av olycka, ofysiologiska rörelser, brist på cirkulation och rörelse, eller p g a kemisk påverkan. Detta orsakar dysfunktion i andra kroppsdelar, vad naprapati kallar "sekundär patologi". Genom sin forskning utvecklade Dr. Smith en unik testmetod och en ny teknik att korrigera bindvävsskador. Han fann att denna behandling hjälper till att återställa nervfunktionen och blod- och lymfcirkulation och därmed andra funktioner i kroppen. Dr. Smith startade den första naprapatskolan i Chicago 1907. I Sverige utbildas naprapater i Stockholm sedan 1970. Naprapater är legitimerade i Sverige, Finland och USA.

Naprapatin är grundad på uppfattningen att människokroppen liksom alla andra levande organismer, är självläkande och självreglerande. Kroppen återställer hälsa automatiskt om förhållandena är de rätta genom inneboende biologiska processer. Naprapatin understödjer helt enkelt endast kroppens egna processer genom att behandla ärrvävnad och genom att söka återställa kroppens strukturella balans.

När någon har ont eller är sjuk finns det alltid en orsak. En naprapat måste försöka att finna orsaken (eller orsakerna) och därefter försöka få bort den (dem). Med korrekt manuell behandling kan läkningsprocessen påskyndas markant och smärtor försvinna.

Naprapati går till orsaken av problemet genom att behandla den ärrvävnad som orsakar störning av nervfunktion, blod- och lymfcirkulation. Detta förklara varför naprapati ibland kan hjälpa inom några få behandlingar även om problemet varit långvarigt och ingen annan behandlingsform har hjälpt. Detta får inte tolkas som att naprapati botar allt, en naprapat kan aldrig lova att "bota" någon.

Naprapater använder flera olika behandlingsformer bl a manipulation, mobilisering, artikulering, specifik stretching, PNF, tvärfriktioner, massage, bindvävsmassage och triggerpunktsbehandling, .

Exempel på åkommor som har svarat bra på naprapatisk behandling är: olika ryggbesvär; ryggskott, ischias, stelhet, inskränkt rörlighet; slemsäcksinflammation, idrotts- och arbetsskador, domningar, stickningar, migrän, huvudvärk, cirkulationsbesvär, reumatiska besvär, käkledsbesvär, problem med axlar, armar, händer, ben, knän och fötter. Även tinnitus (öronsus) som ofta har ett samband med spända tuggmuskler och störningar i nacken kan ofta behandlas med viss framgång.


Några fakta om naprapati och ryggbesvär:
 • Det har uppskattats att det utförs över 1.500.000 naprapatiska behandlingar i Sverige varje år på över 250.000 patienter av ca 600 naprapater (år 2000).
 • Naprapater har en fyraårig utbildning på Naprapathögskolan i Stockholm eller i Chicago, USA.
 • Sedan 1994 legitimerar Socialstyrelsen naprapater efter ett års praktik inom offentlig vård.
 • 80 % av Sveriges befolkning i arbetsför ålder drabbas någon gång av smärta i rygg och nacke.
 • Ryggont är den största enskilda orsaken att man stannar hemma ifrån arbetet.
 • Drygt 1 miljon svenskar lider av musarm.
 • Naprapater samarbetar med läkare, tandläkare, och andra inom sjuk- och hälsovård, dvs. naprapater kan t ex ta emot patienter på remiss från läkare eller själv remittera patienter.
 • Naprapatin är den största yrkesgruppen inom manuell medicin i Sverige.
 • Naprapatbehandling är en avdragsgill kostnad för ett företag.
 • Enligt en finsk undersökning av naprapatbehandling av ryggbesvär blev över 87 % bättre efter igenomsnitt 7,3 behandlingar. Över 50 % blev helt bra.

”I Sverige utgör legitimerade naprapater en del av hälso- och sjukvården och verksamhets-området naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.”

- Ur Socialstyrelsens Författningssamling SOSFS 1996:16.


ERIC KARLSSON leg. naprapat (Dr. of Naprapathy 1983) Över 30 års erfarenhet av fysikalisk behandling.

Friskvårdscentrum Tostaboda, LÖNSBODA 0479 - 105 50

Friskvårdshuset Magasinsgatan 16 C HÄSSLEHOLM 0451 - 140 02