VÄLKOMMEN Välkommen till hemsidan om hur man lever i god hälsa och hur man återvinner hälsan på ett naturligt sätt.

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA DEN BÄTTRE UPPDATERADE SIDAN www.self-healing.eu

Självläkningslära (SL) är läran om livet, livsprocesserna och de grundläggande faktorer som är nödvändiga för god hälsa och hur man vid sjukdom återvinner hälsan på naturlig väg, utan mediciner. Självläkningslära är naturlig frisk- och sjukvård som ställer helheten i centrum.

Självläkningsläran är en gammal bortglömd lära som är högaktuell i dag. Det är min förhoppning att kunskap om denna lära som jag hämtat i Australien åter skall spridas i Europa där den har sitt ursprung. Självläkningsläran lär ut hur man lever för att leva i god hälsa och terapi för att återvinna hälsan.

SL är baserat på läror av bl. a. SLs grundare Vincenz Priessnitz, Louis Kuhne, Dr. John H. Tilden, Dr. Henry Lindlahr, James C. Thomson, Professor Edmond B. Szekely och legendariske australiske självläkningsläraren Kenneth S. Jaffrey. Visste du att Mahatma Gandhi levde enligt SLs principer? Några nyckelord inom SL är helhetssyn, normalisering, grundförutsättningar för hälsa, orsaker till sjukdom, nervenergi, läkningscykeln, positivt tänkande, naturlig kost, motion och naturlig terapi.

Klicka här för att läsa mer.

Klicka här för att läsa en längre artikel på engelska (som även innehåller all information i den svenska artikeln).

Klicka här för att läsa om kurser.

Klicka här för att se lista på alla artiklar på svenska och andra språk.